Disclaimer

  • MIXpress en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
  • De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
  • De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door MIXpress niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. MIXpress aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van advertenties.